Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành quyết định đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
17/09/2021

Ngày 17/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBCK về việc đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

    Thời hạn đình chỉnh từ ngày 17/09/2021 đến ngày 16/03/2022.

Các tin khác