Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (VNM/VCSC/M/Au/T/A1) cho CTCP chứng khoán Bản Việt
26/02/2021

Ngày 26/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 21/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt gồm các nội dung như sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A1

2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VNM

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: CTCP Sữa Việt Nam

4. Số lượng chào bán: 1.00.000 chứng quyền

5. Tỷ lệ chuyển đổi: 4,954:1

6. Loại chứng quyền: Mua

7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu

8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

9. Ngày đáo hạn: 09/04/2021

10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác