Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
04/07/2022

Ngày 01/07/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 88/UBCK-GP ngày 11/01/2008 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

UBCKNN

Các tin khác