Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital
01/07/2022

Ngày 1/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 30/GCN-UBCKN cho Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital. Nội dung điều chỉnh như sau:

- Tên tiếng Việt: Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital

- Tên tiếng Anh: VinaCapital Equity Opportunity Fund

- Tên viết tắt: VinaCapital-VEOF.

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác