Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (CMWG01MBS21CE) cho CTCP Chứng khoán MB
09/04/2021

  Ngày 08/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 39/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB gồm các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền CMWG01MBS21CE

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Số lượng chào bán: 2.500.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 4,5 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác