Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền Internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”
18/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền Internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021” cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: “Dịch vụ thuê kênh truyền Internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”.

3. Số thông báo mời thầu: Số 80 phát hành ngày 05/5/2021; Đăng tải E-TBMT số 20210474256-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia lúc 14h03’ ngày 04/5/2021.

4. Giá gói thầu: 596.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 595.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phẩn Truyền thông Quốc tế INCOM.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 42/QĐ-CNTT ngày 17/5/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền Internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu:

STT

Danh mục sản phẩm/dịch vụ

Đơn vị tính

Khối lượng mời thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

1

Dịch vụ cho thuê kênh truyền Internet LeasedLine với tốc độ tối thiểu: 40Mbps trong nước và 02 Mbps quốc tế.

Gói Dịch vụ

1

595.000.000

UBCKNN

Các tin khác