Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Mua sắm, thay thế thiết bị công nghệ thông tin cho Cơ quan UBCKNN”
02/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Mua sắm, thay thế thiết bị công nghệ thông tin cho Cơ quan UBCKNN” cụ thể như sau:

  1. Tên gói thầu: Mua sắm, thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin cho Cơ quan UBCKNN.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn p Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, thay thế: 12 bộ máy tính cá nhân thông thường cho Cơ quan đại diện Văn phòng UBCKNN tại tp.HCM; 03 máy chủ; 08 máy vi tính xách tay chuyên dùng; 02 máy scan chuyên dùng 01 thiết bị SAN Switch; 02 bộ lưu trữ NAS; 08 bộ phát sóng không dây và 02 bộ cấp điện cho thiết bị không dây.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 08h44 ngày 02/3/2020 đến trước 09h00, ngày 12/3/2020 theo E-TBMT số 202000258071-00

7. Địa điểm phát hành HSMT: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn./.). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09h00, ngày 12/3/2020

11. Thời điểm mở thầu: 09h00, ngày 12/3/2020

Địa điểm mở thầu: Thực hiện đấu thầu qua mạng.

UBCKNN

Các tin khác