Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thi công Cơ giới và Dịch vụ
28/10/2020

Ngày 27/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCPThi công Cơ giới và Dịch vụ. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Thi công Cơ giới và Dịch vụ

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Biểu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37164918 Fax: 024. 37164020

UBCKNN

Các tin khác