Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Xây dựng Điện VNECO 7
20/05/2021

Căn cứ công văn số 301/CCTT-ĐKKD ngày 29/06/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng về cung cấp thông tin doanh nghiệp, theo đó, CTCP Xây dựng Điện VNECO 7 đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số QDTH/70267 ngày 01/10/2019;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng,

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Xây dựng Điện VNECO 7 kể từ ngày 01/10/2019. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Xây dựng Điện VNECO 7

Địa chỉ: Số 51 Phạm Như Xương, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3735516; Fax: 02511 3735517

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đậu Quang Thân

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900309833 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 02/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 03/08/2012.

UBCKNN

Các tin khác