Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội
19/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội kể từ ngày 28/4/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội

Địa chỉ: Số 11A, phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại:  0243.747.0303

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100769649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04/01/2011, thay đổi lần thứ 1 ngày 22/01/2016./.

UBCKNN

Các tin khác