Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Thép Vạn Lợi
09/06/2021

Căn cứ Công văn số 173/CV-ĐKKD ngày 28/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng về việc cung cấp thông tin về CTCP Thép Vạn Lợi, theo đó, CTCP Thép Vạn Lợi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo QDTH/10006471 ngày 28/5/2020.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách đại chúng của CTCP Thép Vạn Lợi kể từ ngày 28/5/2020 (ngày có hiệu lực của Quyết định số QDTH/10006471 ngày 28/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Thép Vạn Lợi

Địa chỉ: Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 031.3618368

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Anh Tuấn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200733540 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/3/2007.

UBCKNN

Các tin khác