Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 02/06/2021 tại Sở GDCK TP.HCM
02/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 02/06/2021.

Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 01/06/2021. Trường hợp ngày 01/06/2021 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá đóng cửa ngày 31/05/2021.

UBCKNN

Các tin khác