Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thiết bị Xây lắp Giao thông
20/05/2021

Căn cứ công văn số 968/CCTT-ĐKKD ngày 21/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về cung cấp thông tin doanh nghiệp, theo đó, CTCP Thiết bị Xây lắp Giao thông đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số QDTH/39576 ngày 13/12/2018;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng,

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Thiết bị Xây lắp Giao thông kể từ ngày 13/12/2018. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Thiết bị Xây lắp Giao thông

Địa chỉ: Số 103 E8, Tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 8549562; Fax: 0243 8549562

Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Văn Quang

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103005321 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/02/2007.

UBCKNN

Các tin khác