Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Hà Châu OSC
20/05/2021

Căn cứ công văn số 968/CCTT-ĐKKD ngày 21/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về cung cấp thông tin doanh nghiệp, theo đó, CTCP Hà Châu OSC đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số QDTH/29622 ngày 07/12/2018;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng,

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Hà Châu OSC kể từ ngày 07/12/2018. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Hà Châu OSC

Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7631455; Fax: 0243 7631454

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trần Tuyến

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102139610 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/10/2013.

UBCKNN

Các tin khác