Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Luyện kim Phú Thịnh
04/06/2021

    Căn cứ Công văn số 1136/CCTT-ĐKKD ngày 12/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh theo Quyết định số QDTH/10005145 ngày 18/12/2017;

    Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng,

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh kể từ ngày 18/12/2017. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh.

Địa chỉ: Số 74-F3, khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.540.9236

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Minh Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0102739992 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 29/4/2008, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 06/5/2015.

UBCKNN

Các tin khác