Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đường sắt Hà Ninh
04/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Đường sắt Hà Ninh ngày 26/4/2021 căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH145 và Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Tên công ty: CTCP Đường sắt Hà Ninh

Địa chỉ: Số 19/124 Đường Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Tp. Nam Định

Điện thoại: 0228 3844453

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600201572 đăng ký lần đầu ngày 30/07/2003, thay đổi lần thứ 90 ngày 06/06/2018.

UBCKNN

Các tin khác