Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật
14/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật kể từ ngày 13/01/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  028.5974228

Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật được thành lập ngày 09/9/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302832526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 09/9/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 08/11/2017 với vốn điều lệ là 149.988.170.000 đồng. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp được cập nhật đến ngày 13/01/2021: Giải thể (Theo Thông báo số 16284/21 ngày 13/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác