Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên
21/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên ngày 24/06/2021 căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 135 Luật chứng khoán số 54/2019/QH145 và khoản 5 điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Tên Công ty: CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên

Địa chỉ: Số 12 đường Tây Thành, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3867199

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900166551 đăng ký lần đầu ngày ngày 02/08/2012, thay đổi lần thứ 2 ngày 19/03/2020.

UBCKNN

Các tin khác