Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng
28/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách đại chúng của CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng kể từ ngày 26/04/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Địa chỉ: 218 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821345

Fax: 0236 3891921

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400267431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 22/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28/04/2017.

UBCKNN

Các tin khác