Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Công nghệ mới kim tự tháp Việt Nam
28/05/2021

    Căn cứ Công văn số 691/CV-ĐKKD ngày 28/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về cung cấp thông tin doanh nghiệp, theo đó, CTCP Công nghệ mới kim tự tháp Việt Nam đã bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số QDTH/29621 ngày 07/12/2018;

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Công nghệ mới kim tự tháp Việt Nam kể từ ngày 07/12/2018. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Công nghệ mới kim tự tháp Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Lucky, số 66 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 9782747;    Fax: 0243 9782855.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Bá Sơn

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0101009665 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 07/12/2004.

UBCKNN

Các tin khác