Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa
24/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa kể từ ngày 27/04/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa;

Địa chỉ: Số 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường; Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058.3881.161

Fax: 058. 3881. 675

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200235327 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 14/09/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 31/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác