Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin đào tạo
UBCKNN thông báo về việc áp dụng hình thức thu hồ sơ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2021 tại Hà Nội qua đường bưu điện
22/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc áp dụng hình thức thu hồ sơ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2021 tại Hà Nội qua đường bưu điện, cụ thể như sau:

Hình thức nhận hồ sơ: Qua đường bưu điện (Không thu trực tiếp tại trụ sở)

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tư liệu-Tin học, 302 nhà B Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lệ phí thi: Chuyển khoản

Thời gian áp dụng: Từ ngày 22/07/2021 đến ngày 02/08/2021

Hồ sơ đăng ký dự thi, cách thức dự thi và các thông tin khác liên quan theo dõi tại:

https://www.srtc.org.vn/p/thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-kinh-doanh-chung-khoan-nam-2021.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng Tư liệu - Tin học, Trung tâm NCKH&ĐTCK, điện thoại (0243) 35535876.

UBCKNN

Các tin khác