Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
Những mục tiêu cụ thể của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
04/01/2021

  Luật Doanh nghiệp 2020 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 vừa được Quốc hội thông qua có 10 chương, 218 điều với nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với các mục tiêu cụ thể:

  Mục tiêu đầu tiên là: Tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; góp phần nâng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh lên ít nhất 25 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới). Đây chính là một trong bốn mục tiêu cụ thể mà Luật Doanh nghiệp 2020 hướng đến Theo đánh giá của WB năm 2019, chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam năm nay dù được ghi nhận tăng điểm (nhờ giảm một ngày thực hiện thủ tục) nhưng lại tụt tới 11 bậc (từ vị trí 104 năm 2018 xuống vị trí 115 năm 2019). Chỉ số khởi sự kinh doanh theo đánh giá của WB gồm 8 bước. Cụ thể là thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp (DN) và công bố nội dung đăng ký DN trên cổng thông tin đăng ký DN quốc gia; làm dấu DN; thông báo mẫu dấu; mở tài khoản ngân hàng; đăng ký mua hóa đơn/sử dụng hóa đơn điện tử hoặc tự in hóa đơn; khai thuế môn bài; khai báo lao động; đăng ký bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động. Luật Doanh nghiệp 2020 được kỳ vọng sẽ cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, đưa mẫu chuẩn về đăng ký khởi sự kinh doanh, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, DN chỉ cần làm theo mẫu đã ban hành. Cùng với đó, đẩy mạnh hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đẩy mạnh việc liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành, phấn đấu giảm số thủ tục khởi sự kinh doanh từ 8 thủ tục xuống còn 4 thủ tục, giảm thời gian và chi phí cho DN.

  Mục tiêu thứ hai là: Nâng cao cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp; thúc đẩy quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo thông lệ tốt và phổ biến trong khu vực và quốc tế; nâng mức xếp hạng chỉ số bảo vệ nhà đầu tư lên ít nhất 20 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).

  Bảng xếp hạng Chỉ số Bảo vệ nhà đầu tư trên thế giới đã cho thấy, Việt Nam nằm ở thứ bậc thấp trong bảo vệ nhà đầu tư. Năm 2019, Việt Nam đứng thứ 89/190 quốc gia, trong khi năm 2018 ở thứ hạng 81, còn năm 2017 xếp hạng 87. Những con số này cũng phần nào cho thấy việc bảo vệ nhà đầu tư ở Việt Nam dù có cải thiện nhưng còn chậm và thiếu bền vững, chưa đáp ứng được mong đợi của nhà đầu tư.

  Mục tiêu thứ ba đó là: Nâng cao hiệu lực quản trị, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với doanh nghiệp mà nhà nước có phần vốn góp chi phối.

  Mục tiêu cuối cùng đó là: Tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí trong tổ chức lại doanh nghiệp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Các tin khác