Skip to content
ssc.gov.vn
Thị trường chứng khoán phái sinh
3 công ty chứng khoán đầu tiên được chấp thuận thành viên giao dịch phái sinh của Sở GDCK Hà Nội
02/06/2017

Ngày 30/5/2017, Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho 3 công ty chứng khoán là CTCP chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, CTCP chứng khoán Sài gòn.

Đây là 3 công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam được chấp thuận là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở GDCK Hà Nội. 3 công ty chứng khoán này sẽ được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán phái sinh với Sở GDCK Hà Nội.

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK và đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK. Ngoài ra, các CTCK, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các CTCK phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của CTCK. 

Các tin khác