Skip to content
ssc.gov.vn
Thị trường chứng khoán phái sinh
Quy chế niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lại tại Sở GDCK Hà Nội
01/06/2017

Ngày 24/3/2017, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai tại Sở GDCK Hà Nội. Theo đó, Quy chế này quy định về hoạt động niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ tại Sở GDCK Hà Nội.

Các tin khác