Skip to content
ssc.gov.vn
Thị trường chứng khoán phái sinh
Quỹ đầu tư bất động sản
07/01/2016

Quỹ đầu tư bất động sản (REIT – Real Estate Investment Trust) là một loại hình quỹ đóng, thực hiện bán chứng chỉ quỹ ra công chúng và không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Hình thức quỹ đầu tư bất động sản cho phép nhà đầu tư thay vì trực tiếp mua bất động sản, có thể mua chứng chỉ quỹ phát hành, sau đó ủy quyền quản lý vốn góp của mình cho công ty quản lý quỹ. Hoạt động chủ yếu (chiếm hơn 65% tổng vốn đầu tư) của quỹ là mua bán, cho thuê, tham gia quản lý các sản phẩm bất động sản, góp vốn vào việc phát triển dự án, hoặc đầu tư vào các công ty bất động sản.

Với mục tiêu tìm kiếm thu nhập và lợi nhuận từ thị trường bất động sản, nhà đầu tư có thể lựa chọn trực tiếp đầu tư vào bất động sản, mua cổ phiếu của công ty bất động sản hay mua chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản. Vậy REIT có những ưu, nhược điểm như thế nào sao với các lựa chọn đầu tư nói trên và so các công cụ đầu tư khác trên thị trường?

Ưu điểm:

- Tương tự các loại quỹ đầu tư khác, ưu điểm lớn nhất của REIT là nhà đầu tư không cần thiết phải có lượng vốn lớn. Thông qua việc mua chứng chỉ quỹ REIT, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tham gia đầu tư một cách gián tiếp vào các dự án bất động sản lớn – điều mà bình thường họ không thể thực hiện được bằng hình thức đầu tư trực tiếp.

- Với tiềm lực vốn lớn hình thành từ đóng góp của một số lượng lớn nhà đầu tư, quỹ đầu tư bất động sản sẽ thực hiện tốt hơn việc đa dạng hóa (đầu tư vào các hình thức kinh doanh và loại hình bất động sản khác nhau). Điều này có thể giúp hạn chế rủi ro cho danh mục đầu tư của quỹ.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức cao hơn so với đầu tư vào cổ phiếu của công ty bất động sản. Theo quy định, tối thiểu 90% lợi nhuận thực hiện trong năm của quỹ phải được phân phối cho nhà đầu tư.

- Chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung (sở giao dịch chứng khoán) nên tính thanh khoản của khoản đầu tư vào quỹ cao hơn so với đầu tư trực tiếp vào bất động sản. Nhà đầu tư khi cần rút vốn có thể bán chứng chỉ quỹ đầu tư trên thị trường thứ cấp và việc này có thể thực hiện dễ dàng hơn so với các giao dịch trên thị trường bất động sản.

- Là công cụ có tính minh bạch cao và được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ nhà đầu tư thông qua các yêu cầu trong hoạt động và các tiêu chuẩn về bất động sản mà quỹ được tham gia đầu tư.

- Quỹ được quản lý chuyên nghiệp, qua đó giảm được chi phí so với đầu tư trực tiếp, cũng như tăng khả năng tìm kiếm được những dự án mang lại lợi nhuận lớn mà bình thường các nhà đầu tư cá nhân không chuyên khó có thể thực hiện được.

Nhược điểm:

- Quỹ đầu tư vào bất động sản nên những biến động trên thị trường bất động sản cũng tiềm ẩn rủi ro đối với quỹ.

- Khó khăn trong việc định giá chính xác bất động sản trong từng thời điểm có thể gây khó khăn trong việc định giá tài sản ròng của quỹ đầu tư bất động sản.

- Kết quả đầu tư hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của chuyên gia quản lý quỹ.

- Chi phí quản lý quỹ là một yếu tố cần xem xét khi quyết định đầu tư và so sánh với đầu trực tiếp hay mua chứng khoán của công ty bất động sản.

Các tin khác