Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge
Đăng ngày:  08/01/2020

Ngày 06/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge (địa chỉ: tầng 6, số 99 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN về Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2019; Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định về: Báo cáo tài chính quý II/2019, các Báo cáo định kỳ tháng 1,5,6,10,11/2019, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên soát xét năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 kiểm toán).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN