Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nông sản Tân Lâm
Đăng ngày:  08/01/2020

Ngày 07/01/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm (Địa chỉ: Km 20, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm không báo cáo UBCKNN đối với: Báo cáo thường niên 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, BCTC năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2020.

UBCKNN