Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam
Đăng ngày:  30/12/2019

Ngày 30/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (Công ty), địa chỉ: Phòng 2201, Lầu 22, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) và và Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP)

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Công ty đã bố trí nhân viên làm việc tại bộ phận môi giới, ký kết các hợp đồng mở tài khoản chứng khoán, nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán cho khách hàng khi chưa có chứng chỉ hành nghề. Đến ngày 12/11/2019 Công ty đã khắc phục vi phạm, có Quyết định điều chuyển không để nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề làm việc tại bộ phận Môi giới).

- Phạt tiền: 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn Quyết định số 39/2018/QĐ-2018 ngày 24/10/2018 và Quyết định số 40/2018/QĐ-2018 ngày 24/12/2018 về việc giao dịch có giá trị trên 10% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2019.

UBCKNN