Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN tổ chức Họp báo chuyên đề thị trường chứng khoán phái sinh
Đăng ngày:  09/08/2017

Sáng ngày 8/8/2017, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Họp báo chuyên đề thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) do Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn chủ trì. Tham dự buổi họp báo có Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm LKCK Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), các công ty chứng khoán thành viên TTCKPS và đông đảo các phóng viên báo chí, truyền hình.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam; Công văn số 6805/VPCP-KTTH ngày 03/7/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, với nỗ lực, quyết tâm của UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, TTLKCK và các thành viên thị trường, đến nay công tác chuẩn bị cho việc ra đời TTCKPS tại Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.

image

Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: TT)

Thứ nhất, cơ sở pháp lý cho TTCKPS đã đầy đủ, các quy trình, quy chế liên quan đã được ban hành: Khung pháp lý cho TTCKPS đã đầy đủ. Cụ thể, văn bản quan trọng nhất cho TTCKPS đi vào hoạt động là Luật Chứng khoán, tiếp đến là Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của TTCKPS, Thông tư 11/2016/TT-BTC và Thông tư 23/2017/TT-BTC đã có hiệu lực. Sở GDCK Hà Nội, TTLKCK đã xây dựng và ban hành các quy chế, quy trình nghiệp vụ. Về quy định giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh, dự thảo Thông tư thay thế số 13/2013/TT-BTC bổ sung các nội dung về giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh đã cơ bản hoàn thiện và đang được lấy ý kiến thành viên thị trường và công chúng. Ngày 02/8/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1520/QĐ-BTC về tổ chức công tác giám sát hoạt động giao dịch trên TTCKPS.

Thứ hai, các sản phẩm giao dịch trên thị trường đã định hình: Sở GDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam đã hoàn tất việc thiết kế 03 sản phẩm hợp đồng chứng khoán phái sinh (CKPS) là: Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30, HĐTL chỉ số HNX30 và HĐTL trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, các sản phẩm CKPS được đưa vào giao dịch trên thị trường sẽ theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với sự phát triển của thị trường chứng khoán và nhu cầu của thị trường. Trước mắt, triển khai giao dịch sản phẩm đơn giản và ít rủi ro là Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số cổ phiếu VN30, vào thời điểm thị trường thích hợp sẽ triển khai HĐTL chỉ số HNX30 và HĐTL trái phiếu chính phủ.

Thứ ba, hạ tầng kỹ thuật phục vụ TTCKPS cũng đã sẵn sàng: Đến nay, về cơ bản hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của TTCKPS đã hoàn tất. Theo đó, 02 hệ thống công nghệ vận hành thị trường gồm Hệ thống tổ chức và quản lý giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội; hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh tại TTLKCK (theo mô hình đối tác bù trừ trung tâm - CCP) đã hoàn tất xây dựng. Trong thời gian vừa qua, Sở GDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam đã tổ chức kiểm thử với ngân hàng thanh toán và thành viên thị trường, đảm bảo kết nối và vận hành tốt các hoạt động giao dịch cũng như lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh. Theo đánh giá của Sở GDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam, công tác chuẩn bị hệ thống giao dịch và bù trừ thanh toán CKPS đã cơ bản được thực hiện theo kế hoạch đề ra và sẵn sàng cho việc vận hành chính thức thị trường. Bên cạnh đó, UBCKNN cũng đang triển khai hoàn thiện và nâng cấp hệ thống giám sát, hệ thống công bố thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát TTCKPS.

Thứ tư, Hệ thống thành viên thị trường và hệ thống thanh toán: Các định chế trung gian của thị trường đã được hình thành. Tính đến ngày 02/8/2017, theo thẩm quyền, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CKPS và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch CKPS cho 07 công ty chứng khoán. UBCKNN đã có Công văn số 7470/BTC-UBCK ngày 07/6/2017 gửi Ngân hàng Nhà nước trong việc phối hợp xem xét chấp thuận cho các ngân hàng thương mại tham gia TTCKPS và Quyết định số 433/QĐ-UBCK ngày 28/4/2016 chấp thuận ngân hàng Vietinbank là ngân hàng thanh toán đối với giao dịch CKPS. SGDCK Hà Nội và TTLKCK đã cấp phép cho 7 công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên giao dịch và thành viên bù trừ CKPS.

Thứ năm, công tác đào tạo: Công tác đào tạo và tuyên truyền về CKPS và TTCKPS được triển khai liên tục. Tính đến hết tháng 6/2017, UBCKNN đã tổ chức 23 khóa học bao gồm hơn 2000 lượt học viên, đã cấp chứng chỉ cho khoảng 1.700 cá nhân hành nghề để bảo đảm hoạt động của các thành viên thị trường. Sở GDCK Hà Nội, TTLKCK đã tích cực phối hợp với các thành viên phổ biến kiến thức, đào tạo cho nhân viên và nhà đầu tư về CKPS và TTCKPS thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm. Có nhiều kênh đào tạo khác nhau như đào tạo tại chỗ, đào tạo trên truyền hình và tuyên truyền phổ biến qua báo chí, ấn phẩm và tờ rơi.

Như vậy, về cơ bản, công tác chuẩn bị về khuôn khổ pháp lý, hệ thống công nghệ, thành viên thị trường, ngân hàng thanh toán và công tác thanh tra, giám sát hoạt động thị trường cũng như đào tạo, tuyên truyền đã hoàn tất, hội đủ điều kiện để vận hành thị trường. Ngày 03/8/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8094/VPCP-KTTH về việc chấp thuận và giao Bộ Tài chính đưa TTCKPS vào vận hành chính thức. Trên cơ sở đó, dự kiến ngày 10/8/2017, TTCKPS sẽ được chính thức khai trương và giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội.

Cũng tại buổi họp báo, Đại diện UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội, TTLKCK, Vietinbank, các công ty chứng khoán thành viên đã có những chia sẻ và trả lời các câu hỏi của các phóng viên về các nội dung liên quan đến triển khai thị trường chứng khoán phái sinh như vấn đề ký quỹ, thanh toán CKPS, việc đăng ký thành viên của các công ty chứng khoán, các biện pháp hỗ trợ các thành viên thị trường khi TTCKPS vận hành, vấn đề mở tài khoản của nhà đầu tư..... UBCKNN cũng cho biết thị trường chứng khoán phái sinh là thị trường rủi ro cao nhưng theo thông lệ quốc tế thì việc phát triển thị trường chứng khoán cơ sở sẽ có các sản phẩm đi kèm như phái sinh. Do đó, quan điểm chung của UBCKNN là triển khai từng bước, chắc chắn, bên cạnh đó, vừa thực hiện vừa xem xét và đánh giá lại để thị trường chứng khoán phái sinh không ảnh hưởng ngược lại thị trường cơ sở và để hai thị trường cùng phát triển.

UBCKNN