Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Lễ đánh cồng đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
Đăng ngày:  12/02/2019

Cùng ngày cũng tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, UBCKNN phối hợp với Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) long trng tổ chc buổi Lễ đánh cng đầu Xuân Kỷ Hợi. Lễ đánh cng đầu Xuân một trong những hoạt động thường niên của HOSE, đây dịp các cơ quan quản nhà nưc, cán b viên chc trong ngành Chứng khoán, các thành viên th trường gp gỡ cùng nhau th hiện quyết tâm xây dng Th trường Chng khoán Việt Nam phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Tham dự buổi Lễ đánh cồng sự hiện diện của Ông Nguyn Thành Phong, U viên Trung Ương Đảng, Phó bí thư Thành y, Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Hunh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; cùng đại diện nh đạo y ban Chng khoán Nhà nước; Trung tâm Lưu Chng khoán Việt Nam; Lãnh đạo một số doanh nghip niêm yết hàng đầu, các công ty Chứng khoán thành viên; các đại biểu khách mời và các quan thông tấn báo chí.

image

Các đại biểu tham dự buổi Lễ đánh cồng đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao nhng nỗ lc của Sở GDCK Tp. H C Minh, các doanh nghiêp niêm yết, các thành viên thị trường trong vic góp phần tạo nên sự phát triển ổn định của thị trường chng khoán

Việt Nam cũng như th trường tài chính Thành phố, đặc biệt là những đóng góp cho s thành công trong công tác c phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp n ớc; đồng thời k vọng Sở GDCK Tp. H C Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần đy mnh vai trò của thị trường chng khoán trong công cuộc phát trn kinh tế - hội của Thành phố c nước.

C:\Users\Personal\Desktop\12.02.2019_Danh cong Xuan Ky Hoi (43).JPG

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt nh đạo ngành chứng khoán, ông Hunh Quang Hải Th trưởng Bộ Tài chính đã cm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo chính quyền Tp. Hồ Chí Minh đối với Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và Th trường chng khoán Vit Nam nói chung. Thứ trưởng cũng đã có những chỉ đo quan trọng đối với Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh Thị trưng Chng khoán Việt Nam. Tp thể cán bộ viên chc ngành Tài chính nói chung, ngành Chng khoán nói riêng các thành viên th trường đã cùng th hiện sự quyết tâm triển khaic nhim vụ được giao trong các trương trình công tác c thể, để bảo đm Th trường Chng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vng thành công trong năm 2019.