Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Bột giặt NET của Công ty TNHH MASAN HPC
Đăng ngày:  09/01/2020

Ngày 24/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Bột giặt NET (mã chứng khoán: NET) của Công ty TNHH MASAN HPC (Công ty hoặc MASAN HPC) theo Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 20/12/2019 của Công ty. Phương án chào mua công khai của Công ty thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 25/2019/NQ-HĐQT-MSC ngày 20/12/2019 của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan phê duyệt việc Masan HPC chào mua công khai cổ phiếu NET; Quyết định số 03/2019/QĐ-CTCT ngày 20/12/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MASAN HPC thông qua việc MASAN HPC chào mua công khai cổ phiếu NET và các quy định của pháp luật.

UBCKNN