Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
Đăng ngày:  24/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 05/2022/BC-VP ngày 20/01/2022 của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã cổ phiếu VPG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 29.788.240 cổ phiếu.

UBCKNN