Skip to content
ssc.gov.vn
Phỏng vấn - Trao đổi
Chiến lược hội nhập ngành Chứng khoán được mở rộng để phù hợp với nhịp phát triển mới
274
15/08/2021

Xây dựng Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 là một trong những mục tiêu quan trọng mà Chính phủ giao cho ngành Chứng khoán để định hình mục tiêu, giải pháp phát triển TTCK, thị trường vốn về dài hạn. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang triển khai xây dựng Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2021 - 2030 và gấp rút trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có chiến lược hội nhập TTCK giai đoạn 2021 - 2030. Phóng viên Tạp chí Chứng khoán đã phỏng vấn ông Vũ Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, UBCKNN về các vấn đề liên quan đến tiến độ xây dựng Chiến lược hội nhập TTCK trong giai đoạn mới và những thay đổi lớn trong chiến lược mới này.

 

Xin ông cập nhật tình hình công tác xây dựng Chiến lược hội nhập TTCK giai đoạn 2021 - 2030? Vì sao phải có chiến lược mới này, thưa ông?

Qua 10 năm triển khai, Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011 - 20201 đã cho thấy vai trò quan trọng trong định hướng và triển khai các giải pháp phát triển TTCK, xây dựng TTCK với quy mô ngày càng mở rộng, cấu trúc ngày càng hoàn thiện và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Nằm trong chiến lược phát triển chung của toàn thị trường, chiến lược hội nhập TTCK Việt Nam đã triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường vai trò quản lý cũng như tìm kiếm các kênh hỗ trợ và thực hiện quảng bá, đưa hình ảnh thị trường và doanh nghiệp Việt Nam vươn ra trường quốc tế. Những năm qua đã chứng kiến nhiều bước phát triển vượt bậc trong tiến trình hội nhập của ngành Chứng khoán Việt Nam, qua đó, hình ảnh của TTCK Việt Nam hiện diện ngày một rõ nét hơn trên bản đồ chứng khoán thế giới.

Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của TTCK Việt Nam trong xu thế phát triển chung của TTCK thế giới, một số mục tiêu của chiến lược hội nhập giai đoạn trước hiện không còn đáp ứng được thực tiễn và yêu cầu phát triển cũng như quản lý, giám sát của thị trường. Mặt khác, bối cảnh kinh tế trong nước và trên thế giới dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường, trong đó, căng thẳng địa chính trị toàn cầu, và xu hướng phát triển không ngừng của cách mạng khoa học công nghệ có thể làm thay đổi cục diện và cấu trúc thị trường tài chính - chứng khoán khi mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã được ban hành như Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Quyết định 40/QĐ-TTg về Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… Đó chính là tiền đề đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một chiến lược hội nhập trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đó, ban hành chiến lược hội nhập TTCK giai đoạn 2021 - 2030 là  nhiệm vụ quan trọng mà UBCKNN đang tập trung triển khai để định hình các mục tiêu, giải pháp hội nhập quốc tế phù hợp với giai đoạn mới. Sau khi tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xu hướng thế giới và thực tiễn của khu vực, cũng như trao đổi với các chuyên gia quốc tế, hiện dự thảo Chiến lược Hội nhập TTCK giai đoạn 2021 - 2030 đã được xây dựng trong nội bộ và đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện, sau đó sẽ gửi lấy ý kiến rộng rãi bên ngoài.

 

Ông đánh giá như thế nào về tình hình triển khai chiến lược hội nhập TTCK giai đoạn 2010 - 2020?

Tại Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011 - 2020, chiến lược hội nhập được xác định với mục tiêu chủ động hội nhập thị trường tài chính khu vực và quốc tế theo lộ trình phát triển và đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, tăng khả năng cạnh tranh, khả năng hạn chế rủi ro, từng bước tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực và trên thế giới.

Trong 10 năm qua, việc triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Chứng khoán đã đạt được nhiều thành công và kết quả rất đáng ghi nhận. Các hoạt động hợp tác quốc tế song phương, đa phương và hội nhập trong lĩnh vực TTCK đã hoàn toàn thay đổi về chất, không chỉ dừng lại ở việc hợp tác trao đổi các đoàn cán bộ, trao đổi thông tin về TTCK mà đã đi vào các hoạt động hợp tác cụ thể và thực chất hơn, đem lại những sản phẩm mang tính kỹ thuật, hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường.

Về hợp tác song phương:

-Giai đoạn 2011 - 2020, UBCKNN xúc tiến triển khai mạnh mẽ việc ký kết và hoạt động hợp tác với các cơ quan quản lý trong khuôn khổ các Biên bản Ghi nhớ song phương (MOU). Đến nay, UBCKNN đã ký kết hơn 20 MOU với các cơ quan hợp tác phát triển, quản lý và vận hành TTCK của các thị trường lớn trên thế giới.

Một số đối tác chiến lược quan trọng đã có sự hợp tác rất tích cực và hiệu quả như Chính phủ Luxembourg thông qua 2 dự án VIE026 và VIE032 tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh chứng khoán và TTCK, hỗ trợ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý và vận hành thị trường; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) với dự án nhằm nâng cao năng lực giám sát và nhận thức về trách nhiệm bảo vệ nhà đầu tư để cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam. Ngoài ra, nhiều chương trình hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật khác đã được các đối tác như Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC)... thực hiện có hiệu quả và thiết thực, đóng góp cho tiến trình xây dựng khung chính sách và sản phẩm của UBCKNN.

- Hợp tác song phương giữa UBCKNN và các cơ quan quản lý thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Hoa Kỳ… cũng ghi nhận nhiều hoạt động nổi bật và có hiệu quả cao, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm của TTCK phái sinh, nâng cao năng lực thanh tra, giám sát thị trường, đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho cơ quan quản lý mà cả các thành viên trên thị trường, hướng các doanh nghiệp tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính, quản trị công ty (QTCT), quản trị tài chính doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Nâng cao vị thế và sự tham gia của ngành Chứng khoán vào các tổ chức, diễn đàn, hoạt động chứng khoán đa phương:

Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu rộng trong khuôn khổ Diễn đàn cơ quan quản lý TTCK các nước ASEAN (ACMF), với nỗ lực hiện thực hóa các sáng kiến nhằm tăng cường hơn nữa kết nối giữa các thị trường vốn khu vực, thúc đẩy việc lưu chuyển thông tin nghiên cứu về các sản phẩm thị trường vốn, di chuyển người hành nghề nội khối, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thị trường vốn ASEAN thông qua việc cải thiện tình hình QTCT của các công ty đại chúng tại các thị trường ASEAN.

Cũng xin chia sẻ thêm là trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ACMF theo cơ chế luân phiên, các nước ASEAN đều ghi nhận các nỗ lực của chúng ta trong việc làm sâu sắc hơn sự gắn kết của khu vực với cộng đồng quốc tế vì sự phát triển bền vững (PTBV) thị trường vốn, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và năng lực thể chế của ASEAN, trong bối cảnh các nền kinh tế đều chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19. Với ưu tiên của Việt Nam về thúc đẩy tài chính bền vững, kết thúc năm Chủ tịch ACMF 2020, một “Lộ trình Phát triển bền vững Thị trường Vốn ASEAN” đã được các nước nhất trí thông qua và báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN với các định hướng chiến lược cho việc xây dựng lớp tài sản bền vững để hỗ trợ chương trình nghị sự PTBV của ASEAN trong 5 năm tới.

Một sự kiện có ý nghĩa khác trong tiến trình hội nhập quốc tế của ngành Chứng khoán, đó là việc UBCKNN ký Biên bản Ghi nhớ (MoU) với các cơ quan quản lý thị trường vốn thuộc EU (Liên minh châu Âu) và EEA (Khu vực Kinh tế châu Âu), gọi tắt là MOU ESMA. Đây là Biên bản Ghi nhớ quan trọng về tư vấn, hợp tác và trao đổi thông tin trong việc giám sát các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư với các cơ quan quản lý thị trường vốn thuộc EU và EEA. Việc ký kết MOU này đưa TTCK Việt Nam tiến gần hơn với các TTCK, tài chính khác trên thế giới, góp phần gia tăng khả năng thu hút các dòng vốn đầu tư có tổ chức từ các nước châu Âu, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp quản lý giám sát dòng vốn và nâng cao tính minh bạch của TTCK Việt Nam.

Trở thành thành viên đầy đủ ở cấp độ cao nhất của IOSCO:

- Tháng 9/2013, UBCKNN chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Phụ lục A - Biên bản Ghi nhớ Hợp tác đa phương (MMoU) của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) gồm 125 nước thành viên. Việc là thành viên chính thức từ năm 2001 và trở thành thành viên đầy đủ của IOSCO từ năm 2013 là một thành công lớn của UBCKNN, đánh dấu bước hội nhập ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực chứng khoán của Việt Nam trên trường quốc tế và cũng hoàn thành một trong những mục tiêu cơ bản được đặt ra trong Chiến lược hội nhập thị trường giai đoạn này.

Với vị thế mới, danh tiếng và mức độ tín nhiệm của thị trường vốn Việt Nam được nâng cao, góp phần tăng khả năng hấp dẫn các luồng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN). Sự kiện này một mặt cho thấy các nỗ lực của UBCKNN trong công tác xây dựng và quản lý TTCK đã và đang từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và nguyên tắc quốc tế, mặt khác nâng cao uy thế và hình ảnh của UBCKNN nói riêng và của TTCK Việt Nam nói chung trong con mắt của bạn bè quốc tế, giới đầu tư tài chính và các tổ chức quốc tế khác, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước. Cùng với đó, việc là thành viên đầy đủ của MMoU giúp UBCKNN và cơ quan đồng cấp các nước có cơ sở phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn trong các hoạt động thanh gia, giám sát và cưỡng chế thực thi xuyên biên giới, vốn rất cần thiết trong bối cảnh các giao dịch xuyên biên giới ngày càng tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với thị trường tài chính.

Hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi các cam kết về hội nhập thị trường dịch vụ chứng khoán:

- Cơ chế chính sách và quy định pháp lý nhằm triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về mở cửa trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán tại các FTA song phương và đa phương cũng được chú trọng. Việc ban hành các cơ chế chính sách mở cửa theo hướng ngày một mở hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho với sự tham gia của nhà ĐTNN của Việt Nam được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá là khá nhanh và cởi mở. Nhiều văn bản mới phù hợp với thông lệ quốc tế như các văn bản điều chỉnh các loại hình quỹ trên TTCK, các dịch vụ do tổ chức trung gian cung cấp, TTCK phái sinh, các sản phẩm xanh trên TTCK, Nghị định về QTCT... góp phần tạo hành lang pháp lý và mang lại động lực cho sự PTBV của thị trường. Giai đoạn 2011 - 2020 đã có sự gia tăng về số lượng nhà ĐTNN vào các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK, giá trị giao dịch của nhà ĐTNN trên TTCK cũng tăng mạnh mẽ qua các năm. Điều đó cho thấy, quy định pháp lý đã bám sát và thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về mở cửa thị trường, giúp khơi thông các dòng vốn đầu tư gián tiếp, thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn trong nước.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế và mở cửa thị trường dịch vụ tài chính đã được chú trọng triển khai tích cực, qua đó nâng cao nhận thức và hiểu biết của thành viên thị trường về các thuận lợi và thách thức trong quá trình hội nhập, tạo sự đồng thuận trong xã hội, qua đó góp phần triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách chung về hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoạt động quảng bá và xúc tiến đầu tư:

- Hoạt động quảng bá TTCK và kêu gọi ĐTNN vào Việt Nam cũng được đẩy mạnh, trong đó có việc tổ chức hàng loạt hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) hiệu quả tại các thị trường trọng điểm nước ngoài. Các sự kiện đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính như Hội nghị XTĐT tại Nhật Bản (2014 và 2017), Hoa Kỳ (2015), Hàn Quốc (2018), Anh (2019) thu được kết quả tốt đẹp, tạo ra kênh thông tin chính thức quảng bá về thị trường vốn Việt Nam tới các doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư quốc tế, đưa TTCK Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Có thể đánh giá, Chiến lược hội nhập quốc tế trong những năm qua đã được triển khai một cách hiệu quả, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của TTCK, từng bước khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

 

Thời đại mới hiện nay đặt ra những thách thức lớn nào đối với công tác xây dựng chiến lược hội nhập mới của ngành Chứng khoán? Có những thay đổi lớn nào trong chiến lược mới so với chiến lược cũ, thưa ông?

Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ phải đối mặt với những tác động từ những xu thế và diễn biến từ kinh tế thế giới và khu vực. Một số thách thức khi xây dựng chiến lược hội nhập ngành Chứng khoán trong giai đoạn tiếp theo có thể kể tới như: kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, suy thoái do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, căng thẳng và bất ổn chính trị tại một số khu vực... có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế Việt Nam nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng; Hiện chưa có chiến lược phát triển tập trung và thống nhất cho thị trường tài chính Việt Nam (gồm các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm...). Các cấu phần của thị trường tài chính vẫn thiếu sự liên kết chặt chẽ, mỗi cấu phần có định hướng, chiến lược phát triển riêng, chưa có sự đồng bộ; Quy mô và độ phức tạp ngày càng tăng của TTCK tạo ra những thách thức mới trong công tác quản lý và giám sát. Bên cạnh đó, các công nghệ tài chính mới ứng dụng công nghệ số, CNTT cũng gây ảnh hưởng tới TTCK Việt Nam: Cùng với sự phát triển của công nghệ tài chính, các sản phẩm và dịch vụ mới chưa được điều chỉnh bởi quy định pháp lý có thể gây trở ngại cho cơ quan quản lý trong việc giám sát thị trường, đồng thời đòi hỏi hệ thống CNTT để phát triển sản phẩm và đảm bảo an toàn cho thị trường.

Tại Chiến lược hội nhập của ngành Chứng khoán giai đoạn 2010 - 2020, các mục tiêu được tập trung để triển khai thực hiện gồm hỗ trợ xây dựng chính sách và quy định pháp lý để quản lý thị trường và thực thi các cam kết quốc tế về hội nhập thị trường vốn; đào tạo nguồn nhân lực cho TTCK; thúc đẩy hợp tác song phương trong khuôn khổ các biên bản ghi nhớ với các nước; và trở thành thành viên đầy đủ của Phụ lục A MMoU IOSCO nhằm tăng cường chia sẻ thông tin giám sát và xử lý vi phạm xuyên biên giới. Trong giai đoạn mới, chiến lược hội nhập của ngành Chứng khoán sẽ được mở rộng để phù hợp với nhịp phát triển và các yếu tố mới của thị trường tài chính quốc tế như tài chính xanh, phát triển bền vững, Fintech... hướng tới xây dựng một TTCK phát triển hiện đại, trong đó các yếu tố được đặt lên hàng đầu là hiệu quả, công bằng, minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư. Một số mục tiêu chung cần hướng tới là:

Một là, tiếp tục thực hiện mở cửa và hội nhập TTCK, liên kết với các thị trường khu vực và thế giới phù hợp với các cam kết, nguyên tắc, chuẩn mực, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam; xây dựng chính sách hội nhập hiệu quả, nhất quán; tăng cường theo dõi, giám sát thực hiện quá trình hội nhập, kịp thời điều chỉnh hợp lý, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của quá trình này.

Hai là, mở cửa và hội nhập TTCK hướng tới xây dựng TTCK xanh và bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển tổng thể của nền kinh tế. Chủ động ứng dụng thành tựu công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực chứng khoán, hướng tới xây dựng nền tài chính số trong lĩnh vực chứng khoán.

Ba là, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản lý nhằm đảm bảo thực thi các cam kết hội nhập và tăng cường thu hút, khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

Bốn là, hợp tác quốc tế, bao gồm cả hợp tác song phương và đa phương cần hướng tới tăng cường hợp tác song phương trong quan hệ với các đối tác quan trọng, và nâng cao vị thế quốc gia trong các diễn đàn hợp tác đa phương, là thành viên tích cực, có trách nhiệm, thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn trong khu vực và trên thế giới.

Năm là, tăng cường năng lực tổ chức và năng lực đội ngũ cán bộ; chú trọng tới công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế và mở cửa thị trường dịch vụ chứng khoán trong giai đoạn mới.

 

Nhân đây, xin ông tiết lộ những dự định hoặc kế hoạch lớn trong công tác hội nhập TTCK trong thời gian tới?

Trong thời gian tới, công tác hội nhập TTCK với mục tiêu xây dựng một TTCK PTBV sẽ tiếp tục tập trung vào một số ưu tiên:

- Cân bằng giữa việc mở cửa hội nhập TTCK nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả thị trường với đảm bảo quản lý thận trọng để duy trì sự ổn định và an toàn của thị trường.

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực trong lĩnh vực TTCK, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và thực thi chính sách phát triển TTCK.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của nhà ĐTNN trên TTCK nhằm giám sát chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của nhà ĐTNN cũng như dòng vốn ĐTNN tham gia thị trường, nâng cao năng lực quản trị rủi ro đối với TTCK. Xây dựng hệ thống CNTT thống kê và cung cấp thông tin về nhà ĐTNN nhằm phục vụ công tác phân tích, giám sát, dự báo xu hướng biến động dòng vốn ĐTNN và tác động của những biến động đến thị trường. Tăng cường sự phối hợp giữa UBCKNN với cơ quan quản lý TTCK nước ngoài trong giám sát, phát hiện, xử lý vụ việc vi phạm có yếu tố nước ngoài.

- Tiếp cận các thông lệ và chuẩn mực quốc tế cơ bản trong các lĩnh vực quan trọng mang tính nền tảng như: thông lệ giao dịch, những chuẩn mực về quản lý, các tiêu chuẩn trong kế toán kiểm toán, báo cáo tài chính, công bố thông tin, QTCT tại các trung gian thị trường, chuẩn mực giám sát thị trường, chuẩn mực kế toán, trách nhiệm giải trình.

- Nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động về liên kết thị trường, hạ tầng kỹ thuật về giao dịch, lưu ký, bù trừ và thanh toán để thúc đẩy mức độ hội nhập và liên kết sâu hơn giữa TTCK Việt Nam và các thị trường quốc tế. Đây cũng là những tiêu chí chủ chốt trong việc xem xét nâng hạng thị trường của các tổ chức xếp hạng thị trường MSCI và FTSE.

- Rà soát các đối tác song phương để đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác truyền thống, đối tác trọng tâm trong từng giai đoạn theo đúng chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước; Gắn với từng chủ đề, lĩnh vực hợp tác cụ thể, xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ với từng đối tác, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các mục tiêu phát triển TTCK Việt Nam. Tích cực hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm nghiên cứu các sản phẩm mới cho thị trường, đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm liên quan đến tài chính số, tài chính xanh và PTBV.

- Triển khai đồng bộ hợp tác đa phương, tăng cường sự phối hợp gắn kết, tăng cường sự hỗ trợ của các quốc gia phát triển, các thể chế tài chính có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính cho TTCK Việt Nam. Tích cực tham gia vào các diễn đàn hợp tác tài chính/ thị trường vốn phạm vi khu vực và thế giới.

- Tập trung triển khai hiệu quả các hiệp định cam kết quốc tế đã ký kết, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Đẩy mạnh nội luật hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực của khu vực và quốc tế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, pháp lý cho quá trình hội nhập TTCK quốc tế, trước hết là hoàn thiện các quy định và tiêu chuẩn trên TTCK phù hợp với tiêu chuẩn nội khối ASEAN và liên kết vào các TTCK khu vực ASEAN.

- Xây dựng cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin và giám sát giữa cơ quan quản lý TTCK Việt Nam với các cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK; Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách, quản lý thị trường và đào tạo nhân lực cho TTCK; hợp tác và chia sẻ thông tin nhằm giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm các hành vi vi phạm xuyên biên giới trong khuôn khổ IOSCO.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Mai Thư thực hiện