Skip to content
ssc.gov.vn
Hội nghị niêm yết và lễ trao giải cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2020
Doanh nghiệp niêm yết hướng đến phát triển bền vững
266
15/12/2020

 Ngày 04/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Vinpearl Phú Quốc, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức thành công Hội nghị Niêm yết và Lễ trao giải Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2020 với chủ đề “DNNY hướng đến phát triển bền vững” nhằm lan tỏa Cuộc bình chọn DNNY trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời khuyến khích các DNNY nâng cao nhận thức và hiệu quả sử dụng Báo cáo phát triển bền vững (PTBV).

     Đồng lòng, góp sức để thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch và bền vững

Thị trường chứng khoán (TTCK) đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huy động vốn để đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tính đến ngày 30/11/2020, tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 3,6 triệu tỷ đồng, tương đương 59,72% GDP, chiếm hơn 90% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cả nước, trong đó có 27 DNNY có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD. Sau 20 năm, các DNNY trên HOSE đã huy động được trên 300.000 tỷ đồng thông qua gần 900 đợt phát hành. Tính bình quân, vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi niêm yết đã tăng hơn gấp đôi so với ngày đầu niêm yết. Để có được thành quả này, theo ông Lê Hải Trà, thành viên Phụ trách Hội đồng Quản trị HOSE, nhân tố quyết định và giá trị nhất chính là sự đồng lòng, góp sức của toàn bộ các thành viên thị trường.

Trong suốt quá trình hoạt động, HOSE luôn đặt ra mục tiêu minh bạch trên TTCK, yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng của thị trường tài chính khiến các nhà đầu tư bỏ tiền vào thị trường. Với sứ mệnh đó, năm 2020 HOSE tiếp tục phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư và Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital tổ chức “Cuộc bình chọn DNNY Việt Nam” trên nền tảng kế thừa sự thành công của “Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên” từ năm 2008. Kết quả chấm điểm của cuộc Bình chọn DNNY năm 2020 cho thấy: các doanh nghiệp có điểm quản trị tốt cũng là nhóm có hiệu quả kinh doanh tốt nhất có giá cổ phiếu cao hơn nhóm các doanh nghiệp có điểm quản trị thấp hơn. Kết quả đánh giá trong 03 năm từ năm 2018 - 2020 đều tương đồng, là bằng chứng thuyết phục: Quản trị tốt giúp doanh nghiệp vận hành ổn định, có thể kiểm soát tốt chi phí, hạn chế rủi ro, giúp doanh nghiệp có thể vượt qua khủng hoảng và phục hồi nhanh.

Trong bối cảnh TTCK Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức nâng hạng lên thị trường mới nổi, và hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi với xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm, các doanh nghiệp Việt Nam muốn trụ vững và thu hút các nguồn lực mới cho tăng trưởng thì không thể đứng ngoài cuộc. Ngoài những nỗ lực tạo nên những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực khẳng định giá trị của chính mình, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nâng cao ý thức, chủ động đầu tư nhiều hơn để vượt qua rào cản và nắm bắt cơ hội từ PTBV.

 

Cùng doanh nghiệp cải thiện niềm tin đầu tư

Theo ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HOSE, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, năm nay Ban tổ chức Cuộc bình chọn đã đưa thêm nhiều tiêu chí đánh giá ở mức độ cao hơn liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và QTCT vào tiêu chí chấm giải, dẫn đến về kết quả chung mặc dù không có sự tiến bộ vượt trội so với năm 2019, nhưng trên một số khía cạnh cụ thể, DNNY Việt Nam đã có những nỗ lực để cải thiện, đặc biệt là các qui định về thời hạn CBTT và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tuân thủ khá tốt. Đối với các tiêu chí mới được bổ sung, mức độ đáp ứng vẫn còn khiêm tốn. Điều này cho thấy việc nâng cao chuẩn mực QTCT đặt ra các thách thức mới cho doanh nghiệp trong việc thực hiện một cách thực chất các hoạt động quản trị tốt bên cạnh các qui định luật pháp cơ bản.

Về mảng môi trường và xã hội, kết quả cho thấy chỉ 4,2% doanh nghiệp công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực trong việc đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp, sản xuất cung ứng dịch vụ. Các DNNY tại Việt Nam phần lớn vẫn chỉ dừng ở mức tuân thủ ở mức cơ bản các quy định về CBTT đánh giá tác động liên quan đến môi trường, xã hội và cộng đồng. Vấn đề bảo vệ môi trường chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Trong bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm, các doanh nghiệp Việt Nam muốn trụ vững và thu hút các nguồn lực mới cho tăng trưởng thì không thể xem nhẹ việc công bố các thông tin phi tài chính, trong đó có thông tin về môi trường – xã hội.

Năm nay, Ban Tổ chức quyết định không chỉ tổ chức Lễ trao giải đơn thuần mà mở rộng quy mô ra các DNNY và phối hợp thành sự kiện Hội nghị niêm yết 2020. Ngày 4/12 - Ngày thế giới bảo tồn các loài hoang dã - được chọn là ngày tổ chức Hội nghị và Lễ trao giải. Ban tổ chức muốn vận động các doanh nghiệp chủ động thực hiện các mục tiêu PTBV, các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, chia sẻ những bước phát triển, những tấm gương tốt. Với quy mô và sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, Hội nghị sẽ lan tỏa Giải bình chọn Doanh nghiệp trong cộng đồng DNNY Việt Nam với thông điệp: Minh bạch, quản trị tốt và PTBV là nền tảng giúp doanh nghiệp tăng niềm tin của nhà đầu tư và của thị trường vào doanh nghiệp.

 

Đồng lòng, góp sức để thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch và bền vững

Thị trường chứng khoán (TTCK) đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huy động vốn để đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tính đến ngày 30/11/2020, tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 3,6 triệu tỷ đồng, tương đương 59,72% GDP, chiếm hơn 90% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cả nước, trong đó có 27 DNNY có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD. Sau 20 năm, các DNNY trên HOSE đã huy động được trên 300.000 tỷ đồng thông qua gần 900 đợt phát hành. Tính bình quân, vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi niêm yết đã tăng hơn gấp đôi so với ngày đầu niêm yết. Để có được thành quả này, theo ông Lê Hải Trà, thành viên Phụ trách Hội đồng Quản trị HOSE, nhân tố quyết định và giá trị nhất chính là sự đồng lòng, góp sức của toàn bộ các thành viên thị trường.

Trong suốt quá trình hoạt động, HOSE luôn đặt ra mục tiêu minh bạch trên TTCK, yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng của thị trường tài chính khiến các nhà đầu tư bỏ tiền vào thị trường. Với sứ mệnh đó, năm 2020 HOSE tiếp tục phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư và Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital tổ chức “Cuộc bình chọn DNNY Việt Nam” trên nền tảng kế thừa sự thành công của “Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên” từ năm 2008. Kết quả chấm điểm của cuộc Bình chọn DNNY năm 2020 cho thấy: các doanh nghiệp có điểm quản trị tốt cũng là nhóm có hiệu quả kinh doanh tốt nhất có giá cổ phiếu cao hơn nhóm các doanh nghiệp có điểm quản trị thấp hơn. Kết quả đánh giá trong 03 năm từ năm 2018 - 2020 đều tương đồng, là bằng chứng thuyết phục: Quản trị tốt giúp doanh nghiệp vận hành ổn định, có thể kiểm soát tốt chi phí, hạn chế rủi ro, giúp doanh nghiệp có thể vượt qua khủng hoảng và phục hồi nhanh.

Trong bối cảnh TTCK Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức nâng hạng lên thị trường mới nổi, và hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi với xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm, các doanh nghiệp Việt Nam muốn trụ vững và thu hút các nguồn lực mới cho tăng trưởng thì không thể đứng ngoài cuộc. Ngoài những nỗ lực tạo nên những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực khẳng định giá trị của chính mình, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nâng cao ý thức, chủ động đầu tư nhiều hơn để vượt qua rào cản và nắm bắt cơ hội từ PTBV.

Cùng doanh nghiệp cải thiện niềm tin đầu tư

Theo ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HOSE, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, năm nay Ban tổ chức Cuộc bình chọn đã đưa thêm nhiều tiêu chí đánh giá ở mức độ cao hơn liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và QTCT vào tiêu chí chấm giải, dẫn đến về kết quả chung mặc dù không có sự tiến bộ vượt trội so với năm 2019, nhưng trên một số khía cạnh cụ thể, DNNY Việt Nam đã có những nỗ lực để cải thiện, đặc biệt là các qui định về thời hạn CBTT và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tuân thủ khá tốt. Đối với các tiêu chí mới được bổ sung, mức độ đáp ứng vẫn còn khiêm tốn. Điều này cho thấy việc nâng cao chuẩn mực QTCT đặt ra các thách thức mới cho doanh nghiệp trong việc thực hiện một cách thực chất các hoạt động quản trị tốt bên cạnh các qui định luật pháp cơ bản.

Về mảng môi trường và xã hội, kết quả cho thấy chỉ 4,2% doanh nghiệp công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực trong việc đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp, sản xuất cung ứng dịch vụ. Các DNNY tại Việt Nam phần lớn vẫn chỉ dừng ở mức tuân thủ ở mức cơ bản các quy định về CBTT đánh giá tác động liên quan đến môi trường, xã hội và cộng đồng. Vấn đề bảo vệ môi trường chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Trong bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm, các doanh nghiệp Việt Nam muốn trụ vững và thu hút các nguồn lực mới cho tăng trưởng thì không thể xem nhẹ việc công bố các thông tin phi tài chính, trong đó có thông tin về môi trường – xã hội.

Năm nay, Ban Tổ chức quyết định không chỉ tổ chức Lễ trao giải đơn thuần mà mở rộng quy mô ra các DNNY và phối hợp thành sự kiện Hội nghị niêm yết 2020. Ngày 4/12 - Ngày thế giới bảo tồn các loài hoang dã - được chọn là ngày tổ chức Hội nghị và Lễ trao giải. Ban tổ chức muốn vận động các doanh nghiệp chủ động thực hiện các mục tiêu PTBV, các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, chia sẻ những bước phát triển, những tấm gương tốt. Với quy mô và sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, Hội nghị sẽ lan tỏa Giải bình chọn Doanh nghiệp trong cộng đồng DNNY Việt Nam với thông điệp: Minh bạch, quản trị tốt và PTBV là nền tảng giúp doanh nghiệp tăng niềm tin của nhà đầu tư và của thị trường vào doanh nghiệp.