Skip to content
TRANG HỖ TRỢ CÁC ỨNG DỤNG CNTT CỦA UBCKNN
Thông tin liên hệ hỗ trợ Hệ thống IDS
17/03/2017
Thông tin liên hệ hỗ trợ hệ thống IDS - Hệ thống công bố thông tin (IDS Plus)
1. Đối với các yêu cầu về kỹ thuật: Cục Công nghệ Thông tin:
- Địa chỉ: Phòng 605, Tòa D, Số 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;
- Điện thoại 04.3934.0750 (máy lẻ 629 hoặc 630); 04.3935.0177 hoặc 04.3926.2545; hoặc - Email: hotroids@ssc.gov.vn;
2. Đối với các yêu cầu về nghiệp vụ:
Vụ Giám sát công ty đại chúng, Điện thoại: 04.3934.0750 máy lẻ 503 hoặc qua địa chỉ email: giamsatdaichung@ssc.gov.vn.
Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, Điện thoại: 04.3934.0750 máy lẻ 609 hoặc qua địa chỉ email: quanlychaoban@ssc.gov.vn
Tài liệu hỗ trợ CBTT Công ty đại chúng
13/11/2020
Hướng dẫn sử dụng hệ thống IDS mới
25/04/2017
Quyết định 296/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017 của của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN thay thế Quyết định 578/QĐ-UBCK ngày 04/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.
17/03/2017
Công văn số 1375/UBCK-GSDC ngày 16/3/2017 về việc thông báo chuyển đổi hệ thống báo cáo và công bố thông tin từ hệ thống IDS sang Hệ thống IDS Plus.