Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
21/08/2019
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm biết và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN
20/08/2019
Ngày 19/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBCK ngày 19/08/2019 đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital vào tình trạng kiểm soát.
20/08/2019
UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
16/08/2019
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm biết và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN
16/08/2019
Vào ngày 16/08/2019, Đại diện Văn phòng Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tại Thành phố Hồ Chính Minh phối hợp cùng Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng đã tổ chức thành công buổi tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị công ty, công bố thông tin và quản lý doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán”. Đây là chương trình tập huấn thực hiện nguyên ngày tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu và dành cho tất cả các Doanh nghiệp trên địa bàn.
15/08/2019
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm biết và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN