Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
09/08/2022
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (gồm đợt 3 năm 2020 và đợt 2 năm 2021) tại Tp.Hồ Chí Minh. Các thí sinh tham dự thi truy cập vào đường link sau xem kết quả
02/08/2022
Để hoàn tất thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
02/08/2022
Để hoàn tất thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để bà Nguyễn Thị Thu Huyền biết và nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/04/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
02/08/2022
Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán – Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo chiêu sinh khóa học “Quản trị công ty” tháng 8/2022 tại Hà Nội
27/07/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
aad
27/07/2022
ddd