Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
13/12/2019
Ngày 12/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 389/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Barca Global Master Fund, L.P (địa chỉ: Nemours Chambers, PO Box 3170, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
13/12/2019
Ngày 12/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 385/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty) (Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu Đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội)
13/12/2019
Ngày 12/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 386/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Thúy (địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội)
12/12/2019
Ngày 10/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNNN) ban hành Quyết định số 383/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với America LLC
11/12/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1001/QĐ-XPVPHC ngày 10/12/2019 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Ngọc Xuân Trang (Địa chỉ: 8/6 Đường 8 Khu Lan Anh Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh)
10/12/2019
Ngày 06/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 382/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khang Minh Group (Công ty/GKM)