Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
11/02/2020
Ngày 6/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương ra công chúng theo báo cáo số 14/2020/ĐBH-TCKT ngày 4/2/2020 của CTCP Điện tử Biên Hòa (Công ty)
03/02/2020
Ngày 22/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 25/BC.2020 ngày 21/01/2020 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
16/01/2020
Ngày 16/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/2020/BC-KQCB ngày 16/1/2020 của CTCP Xây dựng số 3 (VC3).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
14/02/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 895/BC-HP ngày 25/12/2019 của CTCP Đầu tư Hải Phát
11/02/2020
Ngày 07/02/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo số 06/BGĐ/2020 ngày 22/01/2020 của Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã chứng khoán POM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)
05/02/2020
Ngày 20/ 01 /2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 70/BC-TCĐL ngày 26/11/2019 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
17/01/2020
Ngày 14/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu số 02/2019/NJC-BC ngày 10/01/2020 của CTCP May Nam Định
15/01/2020
Ngày 8/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 10/TCL ngày 6/1/2020 của CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (Mã chứng khoán: TCL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
31/12/2019
Ngày 25/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 087.19/PAN-CV ngày 12/12/2019 của CTCP Tập đoàn PAN (mã CK: PAN – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
14/01/2020
Ngày 25/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu báo cáo mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Công văn báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 39/2019/CV-HĐQT ngày 24/12/2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
10/01/2020
Ngày 8/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành cổ phiếu số 01-2019/GAC ngày 26/12/2019 của CTCP Gỗ An Cường
10/01/2020
Ngày 6/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tại báo cáo kết quả phát hành số 02/2020/CV-TTCT-CTHĐQT ngày 3/1/2020 của CTCP Du lịch Thành Thành Công
Phát hành riêng lẻ
14/02/2020
Ngày 12/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Clever Group (Mã chứng khoán: ADG tại Upcom) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 17/1/2020
07/02/2020
Ngày 03/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Sông Đà 1 (mã CK: SD1 đăng ký giao dịch tại Upcom)
05/02/2020
Ngày 03/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt 2 theo Báo cáo số 21/BC.DIC4 ngày 31/01/2020 của Công ty cổ phần DIC số 4.
Giao dịch cổ phiếu quỹ
14/02/2020
Ngày 6/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 068/2020/DRH/BC ngày 05/02/2020 của CTCP DRH Holdings
11/02/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo ngày 13/1/2020 của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán HVG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
10/02/2020
Ngày 05/02/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 58/BC-MB-HĐQT ngày 04/02/2020 của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Chào mua công khai
11/02/2020
Ngày 7/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 6/2/2020 của CTCP VBIC Hòa Bình đối với CTCP Nước sạch Hòa Bình (Mã CK: HBW tại UPCOM).
13/01/2020
Ngày 08/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng
09/01/2020
Ngày 24/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Bột giặt NET (mã chứng khoán: NET) của Công ty TNHH MASAN HPC (Công ty hoặc MASAN HPC) theo Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 20/12/2019 của Công ty