Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
14/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 1009/2020/CV-TLD ngày 10/09/2020 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (mã CK: TLD, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
08/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 442/2020/BCQT-NHNA ngày 01/9/2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank)
31/08/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1144/PLX-HĐQT ngày 18/8/2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
18/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo kết quả phát hành số 195/20/CV-ABS ngày 10/9/2020 của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
18/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (Mã chứng khoán: TRS tại Upcom).
17/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 685/BC-MB-HĐQT ngày 07/09/2020 của Ngân hàng TMCP Quân Đội
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 3494/BC-ĐLKH ngày 27/8/2020 của CTCP Điện lực Khánh Hòa
09/09/2020
Ngày 07/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo kết quả phát hành số 92/BC-LHC ngày 04/09/2020 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
09/09/2020
Ngày 20/08/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
15/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Masan Meatlife. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 208/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 340/2020/NQ-HĐQT ngày 19/8/2020
11/09/2020
Ngày 24/8/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 08201/2020/CV-MSC ngày 20/8/2020 của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
09/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động số 45/2020/NHA-BC ngày 18/8/2020 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Đô thị Nam Hà Nội (Tổng Công ty / mã CK: NHA).
Phát hành riêng lẻ
18/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo báo cáo số 236/2020-CV-NVLG ngày 21/08/2020, báo cáo số 218/2020-CV-NVL ngày 14/08/2020 và báo cáo số 212/2020-Cv-NVLG ngày 07/08/2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No va
18/09/2020
Ngày 11/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Bông Bạch Tuyết (Mã CK: BBT tại Upcom).
16/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 29/7/2020 của CTCP Tập đoàn MBG (Công ty)
Giao dịch cổ phiếu quỹ
16/09/2020
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 306/2020/CV.VCSC ngày 20/8/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
16/09/2020
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 425/2020/CV.VCSC ngày 25/8/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
11/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN0 nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 94-20/Bc-ĐT ngày 04/09/2020 của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành
Chào mua công khai
10/08/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (Mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty)
16/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10 (mã chứng khoán: L10, niêm yết tại SGDCK Tp. HCM) của ông Đặng Văn Long theo nội dung Báo cáo ngày 15/4/2020.
11/02/2020
Ngày 7/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 6/2/2020 của CTCP VBIC Hòa Bình đối với CTCP Nước sạch Hòa Bình (Mã CK: HBW tại UPCOM).