Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
27/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 1686/2020/BC-SeABank ngày 22/10/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
20/10/2020
Ngày 20/10/2020, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 238/GCN-UBCK đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN (DFVN-FIX).
07/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/LDP ngày 23/9/2020 của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) (Mã CK: LDP)
07/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên
22/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (mã CK: CC4 – Upcom) của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HAN)
22/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1) theo báo cáo số 133/2020/CV-HDBank ngày 15/09/2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ( mã CK: HDB, niêm yết tai Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).