Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
27/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 1686/2020/BC-SeABank ngày 22/10/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
20/10/2020
Ngày 20/10/2020, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 238/GCN-UBCK đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN (DFVN-FIX).
07/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/LDP ngày 23/9/2020 của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) (Mã CK: LDP)
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
27/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 13337/2020/LienVietPostBank của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
27/10/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo phát hành cổ phiếu số 64/CV-SHA/2020 ngày 02/10/2020 của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã chứng khoán: SHA – niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
27/10/2020
Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 534/2020/PĐ-TC ngày 19/10/2020 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM)
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15/10/2020
Ngày 07/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vỗn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 5847/CV-CTS.TC/2020 ngày 05/10/2020 của CTCP Sữa Việt Nam
13/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 07/BC-CTXL ngày 17/08/2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.
09/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Xây dựng dầu khí IDICO (mã CK: ICN tại Upcom).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
27/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP MEINFA theo Báo cáo phát hành số 02/BCPH-MEINFA ngày 22/9/2020.
27/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 66/BC-VCC-HĐQT ngày 05/10/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Mã chứng khoán: CTR – Upcom)
16/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Báo cáo số 503/IMP ngày 7/10/2020 của CTCP Dược phẩm Imexpharm
Phát hành riêng lẻ
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 (đợt 2) thành cổ phiếu theo báo cáo số 401/2020/CV-TMS ngày 19/10/2020 của CTCP Transimex
27/10/2020
Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động số 161/2020/DTD-BC ngày 16/10/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD)
23/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của công ty chưa đại chúng theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 24/9/2020 của CTCP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng
Giao dịch cổ phiếu quỹ
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo báo cáo số 80/2020/MWG ngày 16/10/2020 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 09/BC/HĐQT/2020 ngày 19/10/2020 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
22/10/2020
Ngày 16/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 15010/20/BC/YEG ngày 15/10/2020 của CTCP Tập đoàn Yeah 1
Chào mua công khai
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 19/10/2020 của Ông Đặng Văn Long thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10.
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 19/10/2020 của Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10.
19/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã CK: VGC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo báo cáo ngày 08/10/2020 của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX)