Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
29/11/2019
Ngày 26/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 310/2019/CIAS ngày 26/11/2019 của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS).
29/11/2019
Ngày 27/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo số 1154/BIDV-KDVTT ngày 26/11/2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BID, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
28/11/2019
Ngày 26/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 22/11/2019 của CTCP Địa ốc Chợ Lớn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
12/12/2019
Ngày 9/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 1280/VTSPK-TCKT ngày 6/12/2019 của CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế
12/12/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành để trả cổ tức số 103/2019/BC-NRC ngày 19/11/2019 của CTCP Bất động sản Netland (NRC).
05/12/2019
Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 116/BDHC-P2 ngày 24/10/2019 của CTCP Thủy điện Buôn Đôn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
29/11/2019
Ngày 13/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung báo cáo phát hành số 03/11/2019/BC-DTA ngày 11/11/2019 của CTCP Đệ Tam
22/11/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 994/BC ngày 30/10/2019 của Tổng Công ty Đức Giang - CTCP
07/11/2019
Ngày 06/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 96/BC-HĐQT ngày 06/11/2019 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
12/12/2019
Ngày 9/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (bằng hình thức bán cổ phiếu quỹ giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên) theo báo cáo số 02.BCGD.CPQ/MPC19 ngày 29/11/2019 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
10/12/2019
Ngày 4/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo kết quả phát hành số 082.19/PAN-CV ngày 3/12/2019 của CTCP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
05/12/2019
Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 565/2019/BCND ngày 2/12/2019 của CTCP Nam Dược
Phát hành riêng lẻ
13/12/2019
Ngày 09/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghiệp dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (Mã chứng khoán: NNG tại Upcom) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 08/11/2019. Phương án chào bán, phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 05/2019/NQ-HĐQT/NNG ngày 01/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 026/NQ/HĐQT/NNG ngày 04/11/2019; Nghị quyết HĐQT số 030/NQ/HĐQT/NNG/19 ngày 27/11/2019 và các quy định của pháp luật.
13/12/2019
Ngày 11/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo số 1112-2/2019/BC-AMECC ngày 11/12/2019 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (Mã chứng khoán: ASM tại Upcom).
11/12/2019
Ngày 5/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Bánh kẹo Hải Châu
Giao dịch cổ phiếu quỹ
11/12/2019
Ngày 5/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo báo cáo số 350/2019/CV-LDG ngày 3/12/2019 của CTCP Đầu tư LDG
03/12/2019
Ngày 27/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 424/BC-NVC ngày 29/10/2019 và Báo cáo chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động số 456/BC-NVC ngày 25/11/2019 của CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco
03/12/2019
Ngày 29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 03/BC-HĐQT.19 ngày 28/11/2019 của CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido
Chào mua công khai
29/11/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS) của Ông Nguyễn Đình Việt
19/11/2019
Ngày 14/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cơ Điện Lạnh
20/09/2019
Ngày 12/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã chứng khoán: REE – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) của Platinum Victory Pte.Ltd (là nhà đầu tư nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 201115401R do Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore cấp ngày 30/06/2011)