Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
12/08/2019
Ngày 9/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1208/2019/BC/CEO-TGĐ ngày 9/8/2019 của CTCP Tập đoàn C.E.O (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 102.935.994 cổ phiếu ra công chúng.
02/08/2019
Ngày 31/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 245/2019/CV-NTP ngày 30/7/2019 của CTCP Nhựa Tân Phú
18/07/2019
Ngày 17/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đẩy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/PTX-BC-HĐQT ngày 9/7/2019.
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
20/08/2019
Ngày 16/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 34/BC-CTMTĐT ngày 14/8/2019 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: MQN tại Upcom).
20/08/2019
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu số 144/2019/CV/NLG ngày 9/8/2019 của CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
20/08/2019
Ngày 14/8/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành số 93/2019/MHC ngày 14/8/2019 của Công ty cổ phần MHC
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
21/08/2019
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 151/BC-PGDM ngày 19/07/2019 của CTCP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ
20/08/2019
Ngày 13/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1205/BC-TMB ngày 12/8/2019 của CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VINACOMIN
14/08/2019
Ngày 7/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung báo cáo số 160/CV-CMC ngày 5/8/2019 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
21/08/2019
Ngày 19/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 808/2019/BC-DGC ngày 08/8/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Gi
20/08/2019
Ngày 16/08/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH theo Công văn số 598/CBTT-NHN ngày 15/08/2019 của CTCP Nhựa Hà Nội
16/08/2019
Ngày 5/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành cổ phiếu số 01/2019/CV-VUBT ngày 1/7/2019 của CTPC Thủy sản Việt Úc
Phát hành riêng lẻ
21/08/2019
Ngày 20/8/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 số 2008.01/BC-HHP ngày 20/8/2019 của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã CK: HHP). Theo đó, HHP đã phát hành thành công 6.500.000 cổ phiếu.
20/08/2019
Ngày 09/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Giấy đăng ký chào bán ngày 12/07/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã chứng khoán CMG, Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)
19/08/2019
Ngày 16/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1097/19/BC-DBT ngày 15/8/2019 của CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT).
Giao dịch cổ phiếu quỹ
20/08/2019
Ngày 17/07/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP và tài liệu bổ sung ngày 13/08/2019 theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ số 318/VDP ngày 15/07/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA
13/08/2019
Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP và tài liệu bổ sung ngày 5/8/2019 theo nội dung báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 443/2019/BC-CTY ngày 2/8/2019 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
13/08/2019
Ngày 09/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Phương Đông theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 49A/2019/BC-HĐQT ngày 13/7/2019
Chào mua công khai
12/08/2019
Ngày 6/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 5/8/2019 của CTCP Cơ điện lạnh.
16/07/2019
Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP In Khoa học Kỹ thuật
02/07/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP GTNFoods