Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
23/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả phát hành số 72/2019/BC-LBM ngày 16/4/2019 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
23/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 17/4/2019 của CTCP Bất động sản Netland (Công ty)
23/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả phát hành số 29/BC.DIG Corp – HĐQT ngày 12/4/2019 của Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
23/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng - Công ty cổ phần chứng khoán FPT (Công ty FPTS).
17/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo phát hành số 95/2019/CV-LDG ngày 8/4/2019 của CTCP Đầu tư LDG
17/04/2019
Ngày 11/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (Công ty) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 404/2019-DGC ngày 04/4/2019
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
22/04/2019
Ngày 11/4/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Báo cáo phát hành số 122/BC-ĐP-TCKT ngày 8/4/2019 của Công ty cổ phần Đạt Phương
08/04/2019
Ngày 02/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 220/BC-DHT ngày 01/4/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
29/03/2019
Ngày 25/3/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tài liệu bổ sung ngày 27/3/2019 theo nội dung Báo cáo phát hành số 013/2019/CV-MK ngày 20/3/2019 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
23/04/2019
Ngày 9/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và tài liệu bổ sung ngày 18/4/2019 theo nội dung báo cáo phát hành số 03/2019/BC-VPH ngày 8/4/2019 của CTCP Vạn Phát Hưng
17/04/2019
Ngày 10/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 1513/CV-CTS.TC/2019 ngày 08/04/2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
11/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cảu công ty đại chúng - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty) theo báo cáo số 330/2019/CV-SHS
Phát hành riêng lẻ
19/04/2019
Ngày 11/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 29/3/2019 của Tập đoàn Vingroup – CTCP (Mã CK: VIC – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
12/04/2019
UBCKNN đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01 CPRL.MPC19 ngày 19/3/2019 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
11/04/2019
Ngày 25/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần GTNFoods (mã chứng khoán: GTN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 12/03/2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
Giao dịch cổ phiếu quỹ
22/04/2019
Ngày 16/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch số 22-2019/BC-BTC ngày 20/3/2019 của CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông
17/04/2019
Ngày 10/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 02/19/BC-CTXKTS ngày 04/4/2019 của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa
12/04/2019
Ngày 09/4/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 122/2019/CV-HĐQT ngày 02/4/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
Chào mua công khai
18/03/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng- LADOPHAR (LDP) của CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
14/03/2019
Ngày 04/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đang ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang (Mã chứng khoán: DHG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) và tài liệu bổ sung ngày 08/3/2019 của Công ty cổ phần Chế tạo thuốc TAISHO theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 04/3/2019
31/01/2019
Ngày 30/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng ngày 25/01/2019 của nhà đầu tư Nguyễn Thị Thu Hằng