Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
20/09/2019
Thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền pháp luật năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán” của UBCKNN được Bộ Tài chính giao
15/08/2019
Bộ tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của IFC và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). Bộ Nguyên tắc được ra mắt với mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn và sự phát triển bền vững của nền kinh tế, đưa ra một loạt khuyến nghị về thông lệ quản trị công ty tốt nhất theo OECD, trọng tâm dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam
28/06/2019
Chỉ số vốn hóa thị trường (theo định nghĩa trong Báo cáo năm lực cạnh tranh toàn cầu 2018) là tổng giá trị của các công ty trong nước niêm yết, được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của các công ty trong nước niêm yết với số cổ phiếu lưu hành trên thị trường (là cổ phần hiện đang được các nhà đầu tư nắm giữ, gồm có cả các cổ phiếu giới hạn được sở hữu bởi nhân viên của công ty hay cá nhân khác trong nội bộ công ty và cả các cổ phiếu được nắm giữ bởi công cộng. Các loại cổ phần đã được công ty mua lại không được gọi là outstanding stock). Các quỹ đầu tư, quỹ tín thác và các công ty chỉ có mục đích kinh doanh là nắm giữ cổ phần của các công ty niêm yết khác không được tính vào chỉ số
27/06/2019
Chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán % GDP (market capitalization % GDP) thuộc Pillar 9 trong Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2018, chiếm khoảng 0.83% tổng điểm chỉ số năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Năm 2018, Diễn đàn kinh tế thế giới mới chính thức đưa Chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán thành một trong những chỉ tiêu chính để tính toán Chỉ số năng lực cạnh tranh
24/06/2019
Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2019, trong tháng 5 và tháng 6/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Đại diện Văn phòng tại Tp.Hồ Chí Minh) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Chi nhánh Trung tâm lưu ký chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng tổ chức 6 lớp tập huấn các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho hơn 450 người là quản lý, nhân viên công ty niêm yết, công ty đại chúng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
21/06/2019
Theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) tại Việt Nam, việc xây dựng và phát triển TTCKPS được thực hiện theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo khả năng quản lý, giám sát các rủi ro trên thị trường. Trong đó, giai đoạn tổ chức vận hành thị trường (giai đoạn 2016-2020) sẽ tổ chức giao dịch các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số chứng khoán, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: