Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
05/06/2020
Một điểm mới và rất quan trọng trong Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí kinh phí cho công tác văn thư trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Đối với doanh nghiệp nhà nước, việc bố trí kinh phí được thực hiện theo quy định hiện hành.
03/06/2020
Về cơ bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản được thực hiện theo các quy định soạn thảo văn bản hành chính tại Nghị định 110/2004/NĐ-CP; Nghị định 09/2010/NĐ-CP; Quyết định 28/2018/QĐ-TTg và quy định tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện. Về chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản điện tử được thực hiện cơ bản như thông tư 01/2019/TT-BNV
01/06/2020
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày ngày 08/02/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP nhằm tạo hành lang pháp lý và hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với công tác văn thư nói chung và văn thư điện tử nói riêng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam và hội nhập quốc tế.
29/11/2019
Nối tiếp thành công của hội thảo lần đầu được tổ chức vào tháng 7/2019, Hội thảo chuyên đề Nhà Đầu tư và Quỹ mở lần 2 vào ngày 22/11/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 100 nhà đầu tư. Đây là chuỗi hoạt động do VPĐD Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaCapital phối hợp thực hiện nhằm mang đến các thông tin đầu tư cơ bản, mở ra nhiều cơ hội làm chủ nền tảng tài chính vững mạnh cho các nhà đầu tư không chuyên.
06/11/2019
Ngày 06/11/2019, tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đã diễn ra buổi tập huấn Doanh nghiệp với chuyên đề về “Quản trị công ty và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” dành cho đối tượng là các Công ty cổ phần, Công ty đại chúng và Công ty niêm yết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2019 của Đại diện Văn phòng UBCKNN tại TP.HCM, Hội nghị tập huấn doanh nghiệp lần này có sự phối hợp của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt. Đến dự hội nghị tập huấn có 150 người là cán bộ, nhân viên đại diện cho khoảng gần 40 doanh nghiệp trên địa bàn.
03/10/2019
Ngày 15/03/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 30 (Thông tư số 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương), thay thế cho các Thông tư 234 (Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương)
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: