Skip to content
ssc.gov.vn
Quỹ đầu tư chứng khoán
Tìm kiếm dữ liệu công ty
Danh sách công ty
STT
Tên quỹ
Loại quỹ
Vốn điều lệ (VNĐ)
Tình trạng hoạt động
1Quỹ ETF SSIAM HNX30Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)101.000.000.000

Đang hoạt động

2Quỹ ETF VFMVN30 202.000.000.000

Đang hoạt động

3Quỹ thành viên tập trung cổ phần hóa Việt NamQuỹ thành viên66.000.000.000

Đang hoạt động

4Quỹ Thành viên Y tế Bản ViệtQuỹ thành viên287.984.000.000

Đang hoạt động

5Quỹ Việt NhậtQuỹ thành viên1.600.000.000.000

Hoàn tất giải thể

 

 

6Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi life Việt NamQuỹ thành viên50.000.000.000

Đang hoạt động

7Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con Hổ Việt NamQuỹ thành viên230.000.000.000

Đang hoạt động

8Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà NộiQuỹ đóng200.000.000.000

Đang giải thể

 

 

 

9Quỹ Đầu tư Chứng khoán Trái phiếu MB Capital Việt NamQuỹ mở54.296.925.000

Đang hoạt động

10Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nammở1.000.000.000.000

Đang hoạt động

11Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản ViệtQuỹ mở54.314.089.552

Đang hoạt động

12Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược - VCBFQuỹ mở60.426.610.500

Đang hoạt động

13Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1)Quỹ Đóng500.000.000.000

Đang giải thể

14Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBFQuỹ mở59.164.003.100

Đang hoạt động

15Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealthQuỹ mở57.132.321.000

Đang hoạt động

16Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ManulifeQuỹ mở65.113.385.900

Đang hoạt động

17Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo ViệtQuỹ mở71.247.586.800

Đang hoạt động

18Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4)Quỹ mỏ806.460.000.000

Đang hoạt động

19Quỹ Đầu tư Giá trị MB CapitalQuỹ mở54.423.600.000

Đang hoạt động

20Quỹ Đầu tư Japan Asia MB CapitalQuỹ thành viên200.000.000.000

Đang hoạt động