Skip to content
ssc.gov.vn
Hội nghị hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán
Pháp điển hệ thống QPPL là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển. Đây là nhiệm vụ mới của UBCKNN và có liên quan mật thiết với các hoạt động xây dựng pháp luật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Để công tác được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng pháp điển, nhất là phục vụ cho công tác pháp điển hóa hệ thống QPPL trong lĩnh vực chứng khoán (dự kiến theo tiến độ của LCK sửa đổi), việc tuyên truyền, hướng dẫn là cần thiết.
Góp ý dự thảo Quyết định quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống CNTT trong hoạt động giao dịch điện tử trên TTCK
Thực hiện Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến các thành viên thị trường về Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.
Lễ công bố Giấy phép điều chỉnh việc sáp nhập CTCP Chứng khoán SHB vào CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Thực hiện chủ trương Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nối tiếp sự thành công của việc hợp nhất các công ty chứng khoán thời gian qua, ngày 29/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ công bố Giấy phép điều chỉnh việc sáp nhập CTCP Chứng khoán SHB (SHBS) vào CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Tham gia buổi lễ có Ban lãnh đạo UBCKNN, đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc UBCKNN, đại diện Sở GDCK Hà Nội, đại diện Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đại diện lãnh đạo CTCP Chứng khoán SHB và CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng 73 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2018)
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2018), đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trân trọng đăng tải toàn văn thư chúc mừng.
UBCKNN làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc toàn cầu của Hiệp hội Kiểm toán viên nội bộ (IIA) và Tổ chức đào tạo Smart Train
Ngày 20/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có buổi làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc toàn cầu của Hiệp hội Kiểm toán viên nội bộ (IIA) và Tổ chức đào tạo Smart Train để trao đổi cơ hội hợp tác giữa UBCKNN và IIA nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghề nghiệp kiểm toán nội bộ tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc, về phía Ủy ban có Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN, đại diện lãnh đạo Vụ Giám sát công ty đại chúng, Vụ Phát triển thị trường và Vụ Hợp tác quốc tế. Về phía IIA và Smart Train có ông Richard Chambers, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu IIA; bà Cyndi Planmondon, Phó Chủ tịch cấp cao IIA; ông Matthew Bennett, Giám đốc phát triển toàn cầu IIA; Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc Smart Train; bà Trần Thị Xuân Mùi, Phó Giám đốc Smart Train.