Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung cơ bản của Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, Chính phủ đã có Tờ trình số 97/TTr-CP ngày 22 tháng 3 năm 2019 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33 ngày 16/4/2019 và Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật của Ủy ban Kinh tế ngày 08/4/2019, Chính phủ đã hoàn thiện dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và có Tờ trình số 186/TTr-CP ngày 09/5/2019 trình Quốc hội về dự án Luật. Việc xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững, an toàn của TTCK, đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với TTCK, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm TTCK là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.
Chứng quyền có bảo đảm sắp ra mắt trên Thị trường chứng khoán Việt Nam
Sau khi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 26/06/2015, ngày 29/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2016/TT-BTC hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm, tạo hành lang pháp lý cho sự ra đời của sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Sau một thời gian chuẩn bị, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Cover Warrant) chuẩn bị ra mắt trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với mong muốn giúp nhà đầu tư có thêm thông tin và hiểu biết sâu hơn về chứng quyền có bảo đảm, chúng tôi xin giới thiệu về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, cơ chế vận hành và kiểm soát rủi ro khi giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Việt Nam.
Một số nội dung của Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ
Ngày 11/4/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/06/2019. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định chi tiết về phương thức dựng sổ áp dụng tại Việt Nam. Về cơ sở pháp lý, Thông tư hướng dẫn phương thức dựng sổ căn cứ quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm – Một công cụ đầu tư mới dành cho nhà đầu tư am hiểu
Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, UBCKNN đã sẵn sàng ra mắt sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm. Sản phẩm này hứa hẹn mang lại nhiều sự hấp dẫn cho nhà đầu tư như: tính đòn bẩy, chi phí đầu tư thấp, giao dịch và thanh toán dễ dàng, không phải ký quỹ trước khi giao dịch, cố định khoản lỗ tối đa và ngoài ra, đây còn là sản phẩm không bị giới hạn sở hữu nước ngoài, do đó cũng tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường góp phần nâng cao thanh khoản thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, Chứng quyền có bảo đảm cũng được đánh giá là một sản phẩm đầu tư có tính rủi ro cao, bởi hiệu ứng đòn bẩy cao. Do vậy, nhà đầu tư cần phải am hiểu về sản phẩm trước khi giao dịch nhằm hạn chế những rủi ro không mong muốn.
UBCKNN tổ chức chương trình khởi động Dự án “Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam”
Ngày 24/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức chương trình khởi động Dự án “Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam”. Tham dự chương trình có ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội. Về phía Nhật Bản có ông Tsuji Kensuke - Trưởng đoàn công tác – Tổng Trưởng ban, Phụ trách Quản lý Tài chính và Quản lý công, Ban Chính sách công và Phát triển Ngành, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng đoàn chuyên gia tư vấn của JICA.