Skip to content
ssc.gov.vn
Nỗ lực xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển về vững
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trải qua 20 năm, kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động. Mặc dù có những bước thăng trầm nhưng đến nay, TTCK Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn ổn định và phát triển. Để xây dựng và phát triển TTCK Việt Nam như ngày hôm nay, một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà cơ quan quản lý xác định là xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho TTCK, tạo cơ sở để vận hành và phát triển thị trường.
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020
Ngày 10/07/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính: Vụ Tài chính Ngân hàng, Vụ Pháp chế, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Cục Tin học và Thống kê…, Ban Lãnh đạo Ủy ban, các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN, cùng đại diện Lãnh đạo 02 Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
UBCKNN tổ chức Hội thảo “Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”
Trong khuôn khổ Dự án VIE032 “Nâng cao Năng lực trong Lĩnh vực Tài chính” do Chính phủ Luxembourg tài trợ, ngày 26-27/06, UBCKNN phối hợp Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg tổ chức chương trình Hội thảo “Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” tại Ninh Bình.
UBCKNN và Deloitte Việt Nam ký kết Thỏa thuận Hợp tác Đào tạo và Hội thảo giai đoạn 2020 – 2022
Ngày 24/06/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận chương trình hợp tác giai đoạn 2020 – 2022, với mục đích nâng cao năng lực quản lý, giám sát thị trường chứng khoán cho cán bộ UBCKNN, đồng thời tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống, hiệu quả giữa Deloitte Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; thực hiện Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.