Skip to content
ssc.gov.vn
UBCKNN thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020
Bộ Tài chính ban hành VBHN số 48 về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán và VBHN số 47 về hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực CK
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
UBCKNN tổ chức Đào tạo kiến thức về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, tuy nhiên theo hướng dẫn của tổ chức ISO và Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF) mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/9/2019, do đó UBCKNN sẽ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
UBCKNN lấy ý kiến về nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định về chỉ tiêu ATTC và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh CK
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nghiên cứu xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán (Thông tư số 87/2017/TT-BTC).

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, UBCKNN lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC (Chi tiết dự thảo theo file dính kèm). Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 11/10/2019 đến ngày 15/11/2019.
UBCKNN và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, được sự đồng ý và ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, trong 02 ngày 9/10 và 11/10/2019, tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính; ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty và đại diện các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.