Skip to content
ssc.gov.vn
Họp song phương lần thứ tám giữa UBCKNN Việt Nam và UBCK Lào về hợp tác trong ngành chứng khoán
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) và Ủy ban Chứng khoán Lào (LSCO), ngày 18/11/2019, hai cơ quan đã tổ chức cuộc họp song phương thường niên lần thứ 8 nhằm đánh giá các nội dung hợp tác trong năm 2019 và lên kế hoạch, mục tiêu hợp tác trong năm 2020. Cuộc họp được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Việt Nam dưới sự đồng chủ trì của ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN và bà Xải-xa-mỏn Chăn-tha-chắc, Tổng Thư ký LSCO cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị của 02 cơ quan.
UBCKNN thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020
Bộ Tài chính ban hành VBHN số 48 về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán và VBHN số 47 về hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực CK
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
UBCKNN tổ chức Đào tạo kiến thức về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, tuy nhiên theo hướng dẫn của tổ chức ISO và Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF) mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/9/2019, do đó UBCKNN sẽ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
UBCKNN lấy ý kiến về nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định về chỉ tiêu ATTC và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh CK
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nghiên cứu xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán (Thông tư số 87/2017/TT-BTC).

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, UBCKNN lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC (Chi tiết dự thảo theo file dính kèm). Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 11/10/2019 đến ngày 15/11/2019.