Skip to content
ssc.gov.vn
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký và hủy tư cách CTĐC
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
UBCKNN tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2021
Sáng ngày 19/1/2021 tại trụ sở cơ quan, nhân dịp đầu năm 2021 và đón xuân Tân Sửu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức gặp mặt cơ quan thông tấn báo chí đầu năm 2021 do Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng chủ trì. Tham dự buổi gặp mặt báo chí có Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Tp.HCM, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đông đảo các phóng viên báo chí.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm giao lưu, trao đổi thông tin về tình hình thị trường chứng khoán và tri ân các phóng viên, nhà báo đã dành nhiều công sức cùng phát triển thị trường chứng khoán. Thay mặt lãnh đạo UBCKNN, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng đã cung cấp thông tin đến các phóng viên báo chí kết quả hoạt động của TTCK năm 2020 và một số định hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí, xuất bản trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.
Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty, BCTN và việc gia hạn BCTC đối với CTĐC theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC
Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC). Thông tư số 96/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. UBCKNN hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty, BCTN và việc gia hạn BCTC đối với CTĐC theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC