Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo Lịch thi chi tiết Vòng 1 và một số thông tin cần thiết phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020
Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2020 thông báo tới thí sinh tham dự kỳ thi Lịch thi chi tiết Vòng 1 và một số thông tin cần thiết phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với làm tốt công tác Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Thông báo triển khai hệ thống công bố thông tin mới (IDS Pro)
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thực hiện nâng cấp hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng. Để hỗ trợ các công ty trong việc gửi báo cáo và công bố thông tin qua hệ thống công bố thông tin mới (IDS Pro),UBCKNN thông báo một số nội dung để các công ty được biết và thực hiện
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
Ngày 13/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Thông tư này thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và thời gian, địa điểm dự kiến thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020
Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2020 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển và thời gian, địa điểm dự kiến thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020.