Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 11
Số giấy: 265
Ngày xuất bản: 11/2020
11 - 11/2020 (265)
Danh sách ấn phẩm
Công bố thông tin và minh bạch công ty đại chúng quy mô lớn trên Upcom
Quản trị công ty (QTCT) đang trở thành tâm điểm nổi bật, nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ phía các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nhà đầu tư, cổ đông cũng như các bên có quyền lợi liên quan tới doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư, hiệu quả thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế