Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 11
Số giấy: 265
Ngày xuất bản: 11/2020
11 - 11/2020 (265)
Danh sách ấn phẩm
Dự thảo Nghị định mới về quản trị công ty
Kể từ đầu thế kỷ này, những thay đổi lớn về công nghệ, môi trường, địa chính trị và kinh tế - xã hội đã làm thay đổi các kỳ vọng và môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó, đại dịch COVID-19 tác động đến nền kinh tế toàn cầu với những tổn thất chưa từng có, tiếp tục tạo ra muôn vàn các rủi ro trên quy mô toàn cầu trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh