Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 11
Số giấy: 265
Ngày xuất bản: 11/2020
11 - 11/2020 (265)
Danh sách ấn phẩm
Toàn cảnh - Sự kiện
Mặc dù ảnh hưởng từ COVID-19 là không nhỏ, nhưng cú sốc từ dịch bệnh cũng tạo ra một cơ hội hiếm thấy cho cả nhà đầu tư, cả dài hạn và ngắn hạn, có thể mua cổ phiếu của những công ty tốt với mức định giá hấp dẫn hơn nhiều so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát