Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 10
Số giấy: 264
Ngày xuất bản: 10/2020
10 - 10/2020 (264)
Danh sách ấn phẩm
Diễn đàn chứng khoán
Hậu quả của khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây hơn 10 năm mới chỉ khắc phục được phần nào thì đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến các thị trường chứng khoán (TTCK), làm tăng sự biến động của tất cả các chỉ số, trái ngược với các xu hướng ổn định đã thấy vào cuối năm 2019